Családi Otthonteremtési Kedvezmény feltételei részletei és a CSOK hitel 2022

Családi Otthonteremtési Kedvezmény feltételei és a CSOK hitel 2022

Családi Otthonteremtési Kedvezmény feltételei és a CSOK hitel 2022

Az oldal tartalma és a cikk részletei a Kormány oldaláról és az MNB oldaláról származik:

Forrás MNB

Családi Otthonteremtési Kedvezmény és a CSOK hitel 2022

Családi Otthonteremtési Kedvezmény és a CSOK hitel 2022 – Amennyiben ingatlanvásárlásra vagy építésre szánja el magát, legyen körültekintő és tervezzen előre! A családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) vissza nem térítendő állami támogatásként igényelhető.

Ki igényelheti a kedvezményt?

 • Magyar állampolgár, vagy
 • aki 3 hónapja jogszerűen Magyarországon tartózkodik, és bejelentett lakóhellyel rendelkezik, vagy
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha bevándorolt, letelepedett vagy hontalan jogállással rendelkezik.

Ki után vehető igénybe a kedvezmény?

A kedvezményre jogosult igénylő a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző

 • vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke után, vagy
 • gyámsága alatt álló, legalább egy éve vele együtt élő és általa eltartott gyermek után a gyermek szüleinek a halála esetén, vagy
 • fiatal házaspár, akiknél legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévet, új lakás vásárlása, építése esetén, legfeljebb három születendő gyermek vállalásához, illetve használt lakás vásárlása, bővítése esetén legfeljebb kettő gyermek vállalásához, a meglévő gyermekek számától függetlenül.

Milyen célra lehet igényelni?

1. 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építést engedélyező dokumentummal rendelkező új lakás építéséhez,
2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott használatbavételt engedélyező dokumentummal rendelkező új lakás vásárlásához, vagy
a kérelem benyújtásának időpontjában építést engedélyező dokumentumokkal rendelkező, de használatbavételt engedélyező dokumentumokkal még nem rendelkező olyan új lakás vásárlásához, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek.

Családi Otthonteremtési Kedvezmény feltételei és a CSOK hitel 2022

2. Használt lakás vásárlásához

Családi Otthonteremtési Kedvezmény feltételei és a CSOK hitel 2022

3. Meglévő lakás bővítéséhez.

Ki szerezhet tulajdont a kedvezménnyel érintett lakásban?

A kedvezménnyel érintett lakásban, házban csak az igénylők szerezhetnek tulajdont.

Mitől függ a kedvezmény mértéke?

Az igénybe vehető CSOK összege függ a meglévő és a vállalt gyermekek együttes számától és a lakás hasznos alapterületétől.

Mennyi lehet a támogatás összege?

A CSOK összege új lakás (ház) építése vagy vásárlása, használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén:

Eltartott gyermekek száma Új lakás hasznos alapterülete (m2) Új ház hasznos alapterülete (m2) Támogatás (Ft) Használt lakás hasznos alapterülete (m2) Alap összeg (Ft)
 1  minimum 40 minimum 70 600 000 minimum 40 600 000
 2  minimum 50 minimum 80 2 600 000 minimum 50 1 430 000
 3  minimum 60 minimum 90 10 000 000 minimum 60 2 200 000
 4 vagy több 10 000 000 minimum 70 2 750 000

A lakásbővítést követően kialakított lakás hasznos alapterületének el kell érnie a fenti táblázat szerinti minimum hasznos alapterület értékét.

Legalább három gyermek vállalása esetén max. 15.000.000 forint összegű, 25 évig kamattámogatott hitelt is igényelhet.

Igényelhető-e a kölcsönszerződés megkötését követően született gyermek után a kedvezmény?

Igen. A családi otthonteremtési kedvezmény a később született gyermek után is igénybe vehető, melynek összege gyermekenként 400.000 Ft.

A 10 millió forint összegű támogatást igénybe vevők utólagos CSOK-ra később született gyermek után nem jogosultak.

Hogyan folyósítják a családi otthonteremtési kedvezményt?

 • Új lakás építése és bővítés esetén a készültségi fokkal arányosan, utólagosan és a családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részletét a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását követően.
 • Lakás vásárlása esetén egy összegben történik a folyósítás.
 • Családi Otthonteremtési Kedvezmény és a CSOK hitel 2022

A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy – a CSOK-on és a hitelintézeti kölcsönön kívül – saját erejét a lakás építésére, vásárlására már felhasználta.

Családi Otthonteremtési Kedvezmény feltételei és a CSOK hitel 2022

Hova kell benyújtani a kedvezmény megállapítására vonatkozó kérelmet?

A CSOK iránti kérelmet és mellékleteit – jogszabályban meghatározott szerződéssel rendelkező – hitelintézethez (kereskedelmi bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) kell benyújtani. 

Hány alkalommal lehet igénybe venni a családi otthonteremtési kedvezményt?

A családi otthonteremtési kedvezményt ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni.

Van-e visszafizetési kötelezettség?

Igen, van. A kormányrendelet meghatározza azon eseteket, amikor a támogatást vissza kell fizetni.

Körülbelül hány nap az ügyintézési idő?

Az ügyintézési idő körülbelül 30 nap. A részletekről érdeklődjön a hitelintézetekben!

Kihez fordulhatok a CSOK-kal kapcsolatos panasz esetén?

Ha Ön CSOK-ot igényelt, azonban a hitelintézet a kérelmét elutasította, erről részletesen, írásban tájékoztatnia kell Önt. Meg kell indokolnia az elutasítást a nem teljesülő igénybevételi feltételek megjelölésével. Tájékoztatnia kell Önt arról is, hogy amennyiben a kérelem elutasításával nem ért egyet, az írásbeli elutasítás kézhezvételétől számított 15 napon belül a családok otthonteremtési kedvezményére jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítását kérheti a kormányhivataltól.

Első fokon a lakás fekvése szerint illetékes kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala (2020. március 1-től a lakás fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal) (Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatalának XIII. Kerületi Hivatala /2020. március 1-től Budapest Főváros Kormányhivatala/), másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatala (2020. március 1-től a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter – jelenleg a pénzügyminiszter) jár el.

Ne feledje!

A CSOK-ot építés esetén a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadása előtt lehet igényelni, bővítés esetén a kedvezményre vonatkozó kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.

Új és használt lakás vásárlása esetén a lakásra vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötését követő 180 napos határidőn belül lehet igényelni.

További információt a 16/2016. (II.10.) és a 17/2016. (II.10.) Kormányrendeletekben találhat.

Az igénylés iránti kérelem átvételéről a hitelintézetnek igazolást kell adnia, melyben tájékoztatnia kell Önt a kérelem elbírálásának várható időtartamáról is. Az igazolás kiállításának napjától kezdődik az ügyintézési idő. Ezt az igazolást minden esetben kérje el és őrizze meg, jogorvoslat esetén szüksége lesz a dokumentumra!

Kérjük a CSOK igénybevétele előtt teljes körűen tájékozódjon!

Az ügyintézés pontos menetéről mindig érdeklődjön az adott pénzügyi intézménynél!

Falusi CSOK

A családi otthonteremtési kedvezmény speciális formája a Falusi CSOK, amely tanyán, birtokközpontban, preferált kistelepülésen lévő

 • használt lakás vásárlása és bővítése, illetve korszerűsítése vagy
 • – meglévő lakás bővítése, illetve korszerűsítése céljából vehető igénybe.

Használt lakás vásárlással egybekötött bővítéshez, illetve korszerűsítéshez az alábbi támogatási összegek igényelhetők:

 Eltartott gyermekek száma Használt lakás hasznos alapterülete (m2)  Támogatás (Ft) 
 1  minimum 40  600.000
 2  minimum 50  2.600.000
 3  minimum 60  10.000.000
 4 vagy több  minimum 70  10.000.000

A fenti összegek maximum 50%-a lehet a lakás vásárlására felhasznált összeg, a másik fele pedig bővítésre és/vagy korszerűsítésre fordítható.

Meglévő lakás bővítése, illetve korszerűsítése céljából igényelhető támogatási összegek a következők:

 Eltartott gyermekek száma Használt lakás hasznos alapterülete (m2)    Támogatás (Ft)
 1  minimum 40  300.000
 2  minimum 50  1.300.000
 3  minimum 60  5.000.000
 4 vagy több  minimum 70  5.000.000

Lakás bővítése esetén a bővítést követően kialakított lakás hasznos alapterületének kell elérnie a fenti táblázatokban szereplő minimum hasznos alapterület értékét.
Amennyiben a Falusi CSOK összege nem elegendő lakáscélja megvalósításához, akkor kamattámogatott hitel igénylésére is van lehetősége.

A Pénzügyminisztérium lakáscélú állami támogatásokról szóló ügyfél-tájékoztatói. Forrás MNB

A három vagy több gyermek után a 10+10 millió Ft támogatás igénylő új lakás építők/vásárlók részére:

• Tájékoztató az új lakás vásárlásához igényelhető állami támogatásokról

• Falusi CSOK tájékoztató

300 EZER Ft személyi hitel 5 perc alatt bárlistásoknak is, kattintson!