Adóbevallás 2022

Adóbevallás 2022: Adó- és járulékbevallás határidő 2022

Adóbevallás 2022:

Adó- és járulékbevallás határidő 2022

A szolgáltatással a jogszabályok által elrendelt adóbevallási kötelezettségének tehet eleget.

Ahhoz, hogy havi bevallását teljesíteni tudja, a következőket kell tennie:

 1. Regisztráljon az Ügyfélkapun! Online adóbevallás 2022 -re
 2. Regisztráljon a NAV-nál (EGYKE nyomtatvány)! Felhívjuk figyelmét, hogy magánszemélyeknek nem kell regisztrálni!
 3. Telepítse számítógépére az ÁNYK programot és a szükséges nyomtatványsablont a NAV honlapjáról!
 4. A kitöltőprogrammal töltse ki a nyomtatványt, majd titkosítsa és töltse fel közvetlenül az ÁNYK program segítségével. (Probléma esetén a tárhelyen is feltöltheti a titkosított, .kr-fájlokat.)
 5. Ellenőrizze beérkezett, ill. elküldött dokumentumait a tárhelyen. Az üzenetek (feladási igazolások, nyugták stb.) 30 nap után véglegesen törlődnek a tárhelyről. A NAV-nyugtákat azonban az eBEV Portálról visszamenőleg  is letöltheti.
 6. Elutasító nyugta esetén, a nyugtában szereplő hibaüzenet alapján gondoskodjon a bevallás ismételt elküldéséről.
Az adóbevallás minden magán és természetes személy számára kötelező minden adóévben így 2022 -ben is!

Az elmúlt évek során az adóbevallással kapcsolatos tájékoztatás széleskörűbbé vált, a kapcsolódó folyamatok egyszerűsödtek, azonban a bevalláskészítés során érdemes a bevallási tervezettel, az igénybevehető adókedvezményekkel vagy épp a nem munkaviszonyból származó jövedelmek adózásával kapcsolatban tájékozódniuk az adófizetőknek.

Fontos odafigyelni erre

Az elmúlt évek során az adóbevallással kapcsolatos tájékoztatás széleskörűbbé vált, a kapcsolódó folyamatok egyszerűsödtek, azonban a bevalláskészítés során érdemes a bevallási tervezettel, az igénybevehető adókedvezményekkel vagy épp a nem munkaviszonyból származó jövedelmek adózásával kapcsolatban tájékozódniuk az adófizetőknek.

A magánszemély a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerint állapítja meg adóját és nyújtja be adóbevallását, vagy adóját a munkáltatójához intézett nyilatkozata alapján a munkáltatója állapítja meg. Ha költségvetési támogatást megállapító törvény az igényjogosultságot a jövedelmi viszonyok igazolásához köti, az igénylő és a vele közös háztartásban élő magánszemélyek jövedelmi viszonyaikról, az egy főre jutó családi jövedelemről a támogatást megállapító szervhez az igénylőlappal együtt benyújtott – adóbevallásnak minősülő – nyilatkozatot tesznek. Az igénylőlap egyszerűsített adóbevallási részét a magánszemélyek akkor is kötelesek kitölteni, ha egyébként adóbevallásra nem kötelezettek.

Soron kívüli bevallást kell benyújtani az adózónak valamennyi adójáról – kivéve a magánszemélyt saját személyében terhelő azon adókat, amelyekről éves adóbevallást köteles benyújtani – a bevallással még le nem fedett időszakról, ha:

 • a számvitelről szóló törvény VII. fejezete sajátos beszámolókészítési kötelezettséget ír elő,
 • az adózó a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerint a könyvviteli zárlat és a beszámoló alapján az adókülönbözetet megállapítja,
 • az adózó felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás nélkül szűnik meg,
 • az adóbeszedésre kötelezettnek e kötelezettsége megszűnt,
 • a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint egyéni vállalkozónak minősülő magánszemély e tevékenységét megszünteti, a tevékenység gyakorlásához szükséges egyéni vállalkozói igazolványát vagy hatósági engedélyét jogerősen visszavonják.
300 EZER Ft személyi hitel 5 perc alatt bárlistásoknak is, kattintson!