Címke: Osszátok

Kisbaba született a családba??? Ezeket kell elintézni >>>

Kisbaba született a családba??? Ezeket kell elintézni >>>

Mi az, amire feltétlenül figyelnünk kell, ha kisbaba érkezett a családba?

Mit, mikor és hol kell intéznünk, ha kisbaba születik?
Az alábbi táblázatban foglaljuk össze a legfontosabb tudnivalókat:

Az okmányügyek intézésén túl még az alábbi intézni valókra érdemes odafigyelni:

Itt a pályázat INGYENES, 100%-ban támogatott KAZÁNCSERÉRE! Önnek 1 forintjába sem kerül!!! ITT jelentkezhet :

Itt a pályázat INGYENES, 100%-ban támogatott KAZÁNCSERÉRE! Önnek 1 forintjába sem kerül!!! ITT jelentkezhet :

A fűtésrendszer korszerűsítésére írt ki pályázatot a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) – jelentette be Somogyi Soós Anita, a szervezet munkatársa szombaton az M1 csatornán az MTI szerint.

Meleg otthon – boldog család címmel hirdetünk felhívást, melyre családok jelentkezését várjuk!

A Fiatal Családosok Klubja évek óta azon dolgozik, hogy felmérje a családok igényeit, hatékony segítséget nyújtson azoknak, akik rászorulnak. Számos projekt fűződik már a FICSAK nevéhez, melyekre büszkék vagyunk. Partnereink és támogatóink idén is nagy lelkesedéssel segítenek nekünk, hogy boldogabbá, könnyebbé tegyük a családok életét, mindennapjait.

Ehhez kapcsolódva idén tavasszal elindul egy nagyszabású pályázat, mely során havi egy család fűtésének korszerűsítését biztosítjuk majd.

A kiválasztott családoknak régi elavult, vagy elromlott gázkészülék helyére egy modern, kondenzációs kazánt szerel majd fel térítésmentesen az Innova Bau Kft. csapata egy előzetes felmérést követően.

Fontos, hogy a cserét követően olyan tüzelőberendezések kerülnek majd a családok otthonába, amelyek gazdaságosabb működésűek és környezetkímélők.

A családok szempontjából egy ilyen modern kazán, lehetőséget biztosít egy olcsóbb, hatékonyabb, komfortosabb és biztonságosabb fűtési, és melegvíz ellátó rendszerhez, ahol nem kell tartani a szénmonoxid mérgezéstől és az egyéb üzemeltetési hátrányoktól.

Tehát a kazáncserével a családok biztonságot, megbízhatóságot és megtakarítást nyernek.

Olyan családok jelentkezésére számítunk, akik számára önerőből nem lenne lehetséges egy ilyen csere. Az új kazán bekötésével járó engedélyek beszerzését is vállalja a cég, akik idén több család számára is szeretnék biztosítani ezt a lehetőséget.

A támogatott családok számára ez a megoldás költséghatékonyabbá teszi majd a fűtést, valamint biztonságosabbá is válik otthonuk, hisz a régi elavult, gazdaságtalan fűtési rendszerek általában már nem felelnek meg a biztonsági előírásoknak.

Amennyiben úgy érzi, az Ön otthona és családja lenne a legmegfelelőbb, kérjük jelentkezzen!

A pályázatra jelentkező családok közül a FICSAK és az InnovaBau Kft. vezetői választják ki azokat, akik részesülnek a támogatásban.

4 ezer forintos kedvezményt kap VILLANYSZÁMLÁJÁBÓL, ha ezt elintézni!

4 ezer forintos kedvezményt kap VILLANYSZÁMLÁJÁBÓL, ha ezt elintézni!

ÚJDONSÁG! Azonnali 4 ezer forintos kedvezményt kap VILLANYSZÁMLÁJÁBÓL, ha ezt elintézni!

Az NKM Áramszolgáltató Zrt.
„Csatlakozzon hozzánk 2019.03.18. – 2019.05.31.”
nyereményjáték

A promóciós időszakban teljesíti a 2. pontban meghatározott feltételeket és esetében
nem áll fenn valamely, a jelen részvételi- és játékszabályzat szerinti kizáró ok (lsd. 5.
pont), a következő garantált nyereményben részesül:

– papír alapú számlázási mód választása esetén egyszeri 2.000 Ft, azaz kétezer forint bruttó
összegű áramdíj jóváírás*
– elektronikus számlázási mód választása esetén egyszeri 4.000 Ft, azaz négyezer forint bruttó
összegű áramdíj jóváírás*

*Az áramdíj jóváírás, mint garantált nyeremény egyösszegben kerül jóváírásra a Játékosnak
az NKM Áramszolgáltató Zrt.-nél vezetett – felhasználó azonosítóhoz tartozó – szerződéses
folyószámláján. Az NKM Áramszolgáltató Zrt. a garantált nyereményt a nyertesek havi
áramszámlájában, az áramszámla teljes összegének erejéig jóváírja mindaddig, amíg a
nyeremény teljes körűen felhasználásra nem kerül. Az áramdíj jóváírás csak a sorsolást
követő 10. munkanap után kiállított áramszámlában szereplő díjak jóváírására használható fel,
annak összege sem bankszámlára utalással, sem postai úton nem fizethető ki.
3.2. Sorsolás útján kiosztott nyeremények
Mindazon, a nyereményjátékban részt vevő Játékosok között, akik a promóciós időszakban
teljesítik a 2. pontban meghatározott feltételeket és esetükben nem áll fenn valamely, a
jelen részvételi- és játékszabályzat szerinti kizáró ok (lsd. 5. pont), a következő
nyereményeket sorsoljuk ki:
2019. március 18. – 2019. március 31. időszakban érvényesen létrejött és hatályos Egyetemes
szolgáltatás keretében történő villamosenergia-vásárlási szerződést kötöttek között:
 3 db okos óra
 3 db 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint értékű vásárlási utalvány.
2019. április 1. – 2019. április 30. időszakban érvényesen létrejött és hatályos Egyetemes
szolgáltatás keretében történő villamosenergia-vásárlási szerződést kötöttek között:
 4 db okos óra
 3 db 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint értékű vásárlási utalvány.
2019. május 1. – 2019. május 31. időszakban érvényesen létrejött és hatályos Egyetemes
szolgáltatás keretében történő villamosenergia-vásárlási szerződést kötöttek között:
 4 db okos óra
 3 db 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint értékű vásárlási utalvány.
2019. március 18. – 2019. május 31. időszakban érvényesen létrejött és hatályos Egyetemes
szolgáltatás keretében történő villamosenergia-vásárlási szerződést kötöttek között:
 3 db elektromos roller
Amennyiben egy Játékos több felhasználási hellyel is rendelkezik, annyi felhasználási hellyel
vesz részt a nyereményjátékban, amennyi darab felhasználási helyre érvényesen létrejött és
hatályos Egyetemes szolgáltatás keretében történő villamosenergia-vásárlási szerződést
kötött.

A nyereményjátékban résztvevő Játékos ugyanakkor kifejezetten tudomásul veszi, hogy
abban az esetben, ha az NKM Áramszolgáltató Zrt.-vel megkötött Egyetemes szolgáltatás
keretében történő villamosenergia-vásárlási szerződését felmondja, és nem köt más
ingatlanra szerződést az NKM Áramszolgáltató Zrt.-vel, a nyeremény áramszámlában történő
jóváírására, továbbá kisorsolás esetén a 3.2. pontban meghatározott nyeremények átvételére
a szerződés felmondását követően nincs mód. Így az NKM Áramszolgáltató Zrt.-vel fennálló
villamosenergia ellátási jogviszonya megszüntetésével a nyertes a részére még jóvá nem írt,
illetve ki nem fizetett nyereményösszegről, továbbá át nem adott nyereményről véglegesen és
visszavonhatatlanul, mindenfajta kártérítési, kártalanítási, megtérítési stb. igény nélkül
lemond.
Az áramszámla jóváírás nyeremény másra nem átruházható, az áramszámla jóváírás, az
utalvány és a tárgyi nyeremény készpénzre nem váltható.
A nyereményekkel kapcsolatos valamennyi járulékos adót és egyéb közterhet az NKM
Áramszolgáltató Zrt. viseli.
3.3. Választható kedvezmény
A nyereményjátékban részt vevő Játékos, aki a promóciós időszakban teljesíti a 2. pontban
meghatározott feltételeket és esetében nem áll fenn valamely, a jelen részvételi- és
játékszabályzat szerinti kizáró ok (lsd. 5. pont), jogosult arra, hogy hozzájárulása esetén
további választható kedvezményben részesüljön.
Otthon szolgáltatás: A Játékos – kifejezett hozzájáruló nyilatkozata esetén – az Europ
Assistance Irish Branch biztosító közreműködésével OtthonSOS Plusz háztartási
vészelhárítási biztosítási szolgáltatást VAGY a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. biztosító
közreműködésével Otthon Gondoskodás Családi Balesetbiztosítás Extra csomag
szolgáltatást vehet igénybe, oly módon, hogy a választható kedvezményt igénybe vevő
Játékos részére az NKM Áramszolgáltató Zrt. 25%-os díjkedvezményt az éves biztosítási
díjból. Ezt olyan formában teszi, hogy az első 3 hónap díjmentes, a fennmaradó 9 hónapban
pedig teljes díjat fizet az ügyfél. A biztosítási szerződés a hatálybalépést követően bármikor
felmondható.
A kiválasztott szolgáltatás kockázatviselésének legkorábbi időpontja a tényleges vételezés
megkezdését követő hónap első napja. A választott biztosítási szolgáltatásról a Játékos
minden esetben, a szolgáltatás megrendelését követően írásos tájékoztatást kap.
4. A nyertesek kisorsolása, a nyertesek értesítése
A játék nyerteseit közjegyző jelenlétében, online sorsolással sorsoljuk ki az alábbi
időpontokban:
2019. április 12.
1
2019. május 6.
2019. június 10.
A sorsolások helyszíne: NKM Áramszolgáltató Zrt. székhelye: 6720 Szeged, Klauzál tér 9.

1 A sorsolás időpontja 2019. április 8. napjáról 2019. április 12. napjára változott.
A Szervező a sorsolások alkalmával nyereménytípusonként 3 (három) tartalék nyertest sorsol
ki. A tartalék nyertesek sorsolásának módja, helye és ideje megegyezik a nyertesek
sorsolásával. A tartalék nyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre
abban az esetben, ha a sorrendben az adott tartalék nyertes előtt levő bármely nyertes/tartalék
nyertes bármely – jelen részvételi- és játékszabályzatban megjelölt – feltételnek nem felel meg
és a nyereménysorsolásból kizárásra kerül, illetve a nyeremény átvételére a sorsolást követő
60 napon belül nem jelentkezik.
A nyereménysorsolást követően a Szervező e-mailben, telefonon, vagy postai levél útján
felveszi a nyertes Játékossal a kapcsolatot a szerződésben megadott fenti elérhetőségek
egyikén, legkésőbb a sorsolást követő 10 munkanapon belül. A nyertesek nevét és
lakóhelyének városnevét Szervező közzéteszi a www.nkmaram.hu/nyertesek oldalon.
A 3. pont szerinti nyeremények átadása
A nyertes a nyereményt a kapcsolatfelvételt követően egyeztetett NKM Áramszolgáltató Zrt.
ügyfélszolgálati irodában veheti át a sorsolástól számított 60 napon belül. Az átadás-átvételről
a Szervező jegyzőkönyvet készít, amelyben a nyeremény átvételét és az átvétel időpontját a
nyertes aláírásával igazolja. A nyeremény átvételével járó esetleges utazási költségek a
nyertest terhelik.
A garantált nyeremények átadása az áramszámlában történő jóváírás formájában történik a
3.1. pontban részletesen meghatározottak szerint.
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyeremények átadásáról a médiában (sajtó, televízió
stb.) beszámoljon, illetve a nyereményt nyilvános program keretében adja át a nyertesnek,
melynek során kép és videó anyag is készülhet. Ennek során a nyertesek neve, képmása a
médiában, valamint más promóciós- és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videó
anyagokban megjelenhet.
5. A nyereményjátékból való kizárás
A nyereményjátékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül az a lakossági
fogyasztónak minősülő természetes személy, aki a jelen részvételi- és játékszabályzat
feltételeit akár teljes egészében, akár bármely rendelkezése tekintetében nem fogadja el vagy
azzal kapcsolatosan kifogást emel.
A nyereményjátékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül az a lakossági
fogyasztónak minősülő természetes személy, aki a 6. pontban meghatározottak szerint
személyes adatai jelen nyereményjátékkal összefüggő bármilyen jellegű kezelése,
továbbítása, felhasználása ellen bármilyen formában tiltakozik.
A nyereményjátékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül az a lakossági
fogyasztónak minősülő természetes személy, aki a sorsolás időpontjában nem rendelkezik az
NKM Áramszolgáltató Zrt.-vel érvényesen létrejött és hatályos Egyetemes szolgáltatás
keretében történő villamosenergia-vásárlási szerződéssel, illetve a promóciós időszakban
érvényesen létrejött és hatályos szerződésének felmondását kezdeményezi.
A nyereményjátékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül az a lakossági
fogyasztónak minősülő természetes személy, aki 2019. március 18. napja előtt már
rendelkezett az NKM Áramszolgáltató Zrt.-vel érvényesen létrejött és hatályos Egyetemes
szolgáltatás keretében történő villamosenergia-vásárlási szerződéssel.
Az a Játékos, akinek a sorsolás időpontjában 30 napon túl fennálló áramszámla tartozása van,
vagy előrefizetős mérővel rendelkezik az NKM Áramszolgáltató Zrt.-nél, kizárásra kerül a
játékból.
6. Adatkezelés és adatvédelem
A nyereményjátékban résztvevő Játékos a 2. pontban részletezett bármilyen formában történő
Egyetemes szolgáltatás keretében történő villamosenergia-vásárlási szerződéskötéssel és a
jelen részvételi- és játékszabályzat elfogadásával hozzájárul személyes adatainak a jelen
nyereményjáték lebonyolítása céljából, a jelen részvételi- és játékszabályzat szerinti körben
történő Szervező általi kezeléséhez, felhasználásához és a Lebonyolító részére történő
továbbításához, továbbá hozzájárul a 4. pont szerinti esetekben képmásának nyilvánosságra
hozatalához is, figyelemmel a Ptk. 2:48. § (1) bekezdésben foglaltakra.
A nyereményjátékkal összefüggő adatkezelésre a
https://www.nemzetikozmuvek.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmitajekoztatasok alatt található Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak az irányadóak.
A Szervező és a Lebonyolító a nyereményjáték során tudomásukra jutott adatokat bizalmasan
kezelik.
Amennyiben az Egyetemes szolgáltatás keretében történő villamosenergia-vásárlási
szerződést kötő lakossági fogyasztónak minősülő természetes személy nem fogadja el a jelen
részvételi- és játékszabályzatot, nem adja hozzájárulását személyes adatainak a jelen
nyereményjáték lebonyolítása céljából, a jelen részvételi- és játékszabályzat szerinti körben
történő Szervező általi kezeléséhez, felhasználásához és a Lebonyolító részére történő
továbbításához, a nyereményjátékban nem vesz részt.
7. Egyéb kikötések
A nyereményjáték szervezése, lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen részvételiés játékszabályzat szerint történik.
Amennyiben a részvételi- és játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a részvételi- és játékszabályzatot indokolás
nélkül megváltoztassa.
A Szervező a részvételi- és játékszabályzat módosítását a www.nkmaram.hu weblap
termékek, szolgáltatások – online megoldások menüpontjában teszi közzé.
A nyereményjátékban való részvétel önkéntes.
A nyereményjátékban résztvevő Játékos minden további jogcselekmény nélkül,
automatikusan, feltétel nélkül elfogadja a jelen részvételi- és játékszabályzat feltételeit.
A Szervező kifejezetten kiköti, hogy a Ptk. 6:121. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakra
is figyelemmel a jelen nyereményjátékból eredő követelések bírósági úton nem
érvényesíthetők.
Szervezőt a vásárlási utalványokon vásárolt termékekért, azok minőségéért, hibáiért, a
teljesítésért, stb. semminemű felelősség nem terheli, Szervező ezzel kapcsolatban
mindennemű felelősségét kizárja.
A nyereményjátékban való részvétellel a Játékos kijelenti, hogy elolvasta, megértette és
feltétel nélkül elfogadja a jelen részvételi- és játékszabályzat feltételeit.

Gyászhír érkezett, elhunyt a fiatal műsorvezető! Riasztották a mentőket, de már nem tudtak segíteni rajta!!!

Gyászhír érkezett, elhunyt a fiatal műsorvezető! Riasztották a mentőket, de már nem tudtak segíteni rajta!!!

Gyászhír érkezett, elhunyt a fiatal műsorvezető
Riasztották a mentőket, de már nem tudtak segíteni rajta

A CNN korábbi műsorvezetőnője  Soni Methu, Afrikába utazott, hogy feltárja az ottani kultúrát. Egy hotelben tartózkodott Kenyában, amikor erős hasfájás tört rá. Nem sokkal később összeesett. Mentőt hívtak hozzá, de a kórház felé útközben elhunyt.

A CNN csatorna így nyilatkozott:

Mindannyiunkat megrázott korábbi kollégánk és barátunk hirtelen és tragikus halála. A szívünk a családjával és barátaival van!

Pár órája tették közzé az MTI közleményt : Halálos betegség ütötte fel a fejét Magyarországon!

Pár órája tették közzé az MTI közleményt : Halálos betegség ütötte fel a fejét Magyarországon!

Ismét megjelent a kanyaró Magyarországon

Még februárban tette közzé az Egészségügyi Világszervezet friss adatait a kanyarójárványról. Akkor pozitív példaként említették Magyarországot, mert a világon nálunk a legjobb az átoltottság. A fertőzés azonban most hazánkat is elérte. A szombathelyi Markusovszky Kórházban a napokban látogatási tilalmat rendeltek el kanyarógyanús megbetegedés miatt. Kérdés, sikerül-e megállítani a betegség terjedését.

A szombathelyi kórház tájékoztatása szerint egy Kazahsztánban dolgozó férfit vettek fel még március 30-án a kórházba,
akinél a vizsgálatok kanyarót igazoltak.

A beteget – aki már gyógyultan távozott az egészségügyi intézményből – elkülönítve kezelték, mindenkit beoltottak, aki ellátása során érintkezésbe kerülhetett vele, ennek ellenére az egyik betegszállító belázasodott, ezért most őt ápolják.

Látogatási tilalmat rendeltek el

A betegszállítónál még nem sikerült igazolni a fertőzést, a lázas állapot oka lehet a védőoltásra adott immunválasz is. A kórház hangsúlyozta, a legnagyobb óvatosság elvét követve, folyamatosan együttműködnek a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályával, velük együtt hozzák meg a szükséges döntéseket. A megelőző intézkedések egyike, hogy látogatási tilalmat rendeltek el az infektológiai osztályon.

A kanyaró napjainkban egy emelkedő esetszámot mutat a világ számos országában – jelentette ki Rusvai Miklós virológus az M1 Ma este című műsorában. Véleménye szerint ennek egyik oka, hogy a legtöbb országban csökkent az átoltottság.

A kanyaró önmagában egy viszonylag egyszerűen megelőzhető betegség, hiszen ha valaki beoltja magát ellene, egész életében immunis lesz a betegségre. A szakértő szerint a probléma itt abban rejlik, hogy a vakcinázással kapcsolatban számos tévhit van jelen a köztudatban. Sok szülő pedig elhiszi ezeket az áltudományos eszméket, ezért a gyerekek beoltását sok országban meg is tagadhatják.

Hozzátette, az Amerikai Egyesült Államokban korábban szintén alacsony volt az átoltottság, de ma már sok városban – például New York egyes negyedeiben – kötelezővé tették a védőoltások beadását. Ugyanakkor az egészségügyi szervezetek adatai szerint sok államban a 70 százalékot sem éri el az átoltottság. Kiemelte, Magyarország esetében az átoltottság 98 százalék körül alakul.

Megjegyezte, egyes országokban a hozzáférhetetlenség jelentette a legnagyobb problémát. Példának említette a dél-szláv háborút, amikor nagyon sok gyermeket nem oltottak be a háborús események miatt. De ide sorolta azokat az eldugottabb hegyi falvakat is, ahová nem jut el a vakcina. Hozzátette, Románia is vakcinahiánnyal szenvedett, ugyanis nem importáltak elegendő oltást számukra.

Az oltások előállítása ugyanakkor nem egy bonyolult folyamat, a probléma itt abban rejlik, hogy mint minden más termék is, ez is pénzbe kerül – fogalmazott. A vakcinagyártó cégek minél nagyobb profitra akarnak szert tenni, sok ország pedig vélhetően gazdasági okok miatt pont a vakcinák beszerzésén spórol.

Az oltásellenesség egyik tévhite az autizmus betegség kialakulása. A hír egy tudományos folyóiratban jelent meg még 25 évvel ezelőtt, amelyet még ma is folyamatosan cáfol a tudományos szakgárda. Rusvai Miklós hozzátette, az autizmus egy születéssel összefüggő betegség, nem az oltás beadásával alakul ki.

Hangsúlyozta, a kanyaró veszélyes betegség, súlyos szövődményei lehetnek azoknál, akik elkapják. Bizonyos esetekben ugyanis vese-, agyvelő- és tüdőgyulladást okozhat, amelyek akár halálos kimenetelűek is lehetnek.

Halálos járványra figyelmeztetik a teljes magyar lakosságot! A legnagyobb veszélyben azok vannak akik 1969 előtt születtek!

Az 1969 előtt születettek egyáltalán nem, a későbbi generációk is csak részlegesen védettek a kanyaró ellen, mivel 1990-ben lecserélték azt a vakcinát, amelyet addig használtak – mondta Almási István, a szekszárdi Balassa János Megyei Kórház infektológus főorvosa az M1 szombati híradójában.

A főorvos szerint a mostani védőoltás már megfelelő védettséget biztosít, ráadásul a oltást ismétlik kisiskolás és kamasz korban. Ugyanakkor a védettség csökkenhet felnőttkorra, de a betegség kialakulását és a járványt még így is megakadályozhatja – mondta.

A főorvos annak kapcsán nyilatkozott, hogy kanyaróvírus miatt zárlatot rendeltek el a makói kórházban.

Bosnyákovits Tünde az intézkedésről tartott rendkívüli sajtótájékoztatón elmondta, a kórház tíz munkatársánál jelentkeztek kanyaró megbetegedésre utaló tünetek, közülük ötnél már laboratóriumi vizsgálatok is igazolták a fertőzést.

Kallai Árpád, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátóközpont Hódmezővásárhely-Makó főigazgatója közölte, a zárlat miatt a makói intézményben új betegeket nem tudnak fogadni, de a már felvett páciensek ellátása garantált. A főigazgató közölte, a zárlattal egy időben látogatási tilalmat is elrendeltek a makói intézményben.

Oroszi Beatrix, az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) főigazgatója korábban közölte, a magyar gyerekek 98 százaléka be van oltva kanyaró ellen, ennek köszönhetően Magyarországon “népességszintű védettség” alakult ki a betegséggel szemben.

Ellenőrizni kell a kanyarófertőzésnek kitett egészségügyi dolgozók oltási dokumentációját!

Ellenőrizni kell a Romániával határos megyékben az egészségügyi dolgozók a kanyarófertőzés ellen is védettséget biztosító oltásának dokumentációját, azokat pedig, akik nem kaptak második oltást, be kell oltani – közölte az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) szombaton az MTI-vel azt követően, hogy a makói kórház több dolgozójánál észlelt kanyaró megbetegedés miatt el kellett rendelni az intézmény teljes zárlatát.

A közlemény szerint azokat az egészségügyi dolgozókat, akik 1969 és 1989 között születtek, és akik oltási dokumentációval nem tudják igazolni a két kanyaró-mumpsz-rózsahimlő (rubeola) elleni MMR-oltás meglétét, a Romániával határos megyékben be kell oltani.

A tisztifőorvosi hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy ha valaki influenzaszerű tüneteket észlel magán és kiütések jelennek meg a fején, arcán, azonnal vegye fel a kapcsolatot a háziorvosával. Fontos, hogy előzetesen telefonon egyeztessen időpontot az orvossal, hogy a vizsgálatra úgy kerülhessen sor, hogy a beteg másokat ne fertőzhessen meg például a váróteremben.

A közlemény szerint hazai eredetű kanyaró megbetegedés 2002 óta nem fordult elő, és az elmúlt 15 évben behurcolt, illetve behurcolással összefüggő esetből is csak tizenkettőt jelentettek Magyarországon. A behurcolt esetek következtében másodlagos megbetegedések ezt megelőzően sem a lakosság, sem az egészségügyi személyzet körében nem alakultak ki.

A tisztifőorvosi hivatal közölte, a romániai kanyarójárvány ismeretében behurcolt kanyaró megbetegedésekre folyamatosan számítani kell. A betegellátás első vonalában dolgozók kockázata, hogy kanyarós beteggel találkozzanak, jelentősen magasabb, mint a népesség többi tagjáé.

Feketelistára került az Advil, a Nurofen és még sok népszerű gyógyszer! Tájékoztató >> Fontos, olvasd el!!!

Feketelistára került az Advil, a Nurofen és még sok népszerű gyógyszer! Tájékoztató >>

Franciaországban 28 vény nélkül kapható gyógyszer került feketelistára egy fogyasztóvédelemmel foglalkozó magazin összeállításában. Ezek olyan enyhébb betegségek elleni szerek, mint a köptetők, torokfertőtlenítők, vagy gyulladáscsökkentők. A listán több itthon is népszerű gyógyszer is szerepel.

Szomorú nap ez azoknak, akik Münchausen báró módjára önmagukat szokták gyógyítgatni orvosi segítség nélkül, ugyanis egy fogyasztóvédelemmel foglalkozó francia lap, a 60 millions de consommateurs bevizsgált 62 vény nélkül kapható gyógyszert, és ebből 28-ról állapította meg, hogy erősen érdemes kerülni, mert sok esetben a használata többet árt, mint használ.

Megfázás elleni gyógyszerek közül több Franciaországban népszerű típus is feketlistára került, mint pl. Az Actifed, Dolirhume, Advil és a Nurofen Cold. Mind a négy gyógyszer egy ütős koktél erős, párhuzamosan működő hatóanyagokkal, mint például az ibuprofen, antihisztamin, és a paracetamol. Ezeknek az együttes használata hatásos, de komoly mellékhatások is felléphetnek, és használatuktól megnő a szélütés, valamint a szívelégtelenség esélye, ugyanis egyfajta villámháborút indít a készítmény a szervezet ellen.

Egy francia professzor ahhoz hasonlította ezeket a gyógyszereket, mintha egy aknavetővel akarna az ember egy orrdugulást megszüntetni.

A listán szerepeltek még inhalátorok is, valamint olyan itthon is forgalomban lévő cukorkák, mint a Strepsils, aminek a használata torokfájás esetén  indokolatlan az újság szerint.

A cikk kitért arra is, hogy az emberek nem veszik figyelembe eléggé a használati útmutatót, és simán leszedálják magukat köptetőkkel, mielőtt beülnek vezetni, és terhes nők is simán beszednek ibuprofen, vagy aszpirin tartalmú tablettákat, aminek a szedése kifejezetten veszélyes a magzatra nézve.

Hamarosan jön a Családi pótlék, Szociális segély és az ellátások!!! Szociális ellátások utalása >>> Mutatjuk:

Hamarosan jön a Családi pótlék, Szociális segély és az ellátások!!! Szociális ellátások utalása >>> Mutatjuk:

Ha számlára kérte az utalást akkor minden hónap második munkanapján lesz rajta, ami nem minden esetben jelenti azt, hogy az 2-ára esik, ha elseje munkaszüneti nap vagy ünnepnap akkor késve jönnek a pénzek, ha postai kézbesítést kért akkor pedig minden hónap 10-ig kell megkapni az ellátást!

2019 Januárban nem érkezik csp mert azt korábban év végén kifizették!

2019. február 1
2019. március 1
2019. április 2
2019. május 2
2019. június 3
2019. július 1
2019. augusztus 1 és 27
2019. szeptember – nem jön
2019. október 1
2019. november 4
2019. december 2 és 19

Az utalási időpontok tájékoztató jellegűek!

25 fantasztikus ötlet, hogyan díszítsd a kerted kavicsokkal a tavasz folyamán!

Mindenki tudja, hogy a kert az a része az otthonunknak ahol szívesen töltünk, akár órákat minden nap. Ezért nagyon fontos, hogy a mi ízlésünknek megfelelő módon legyen kialakítva.


Megcsippelik a Magyarokat is. Nagy-Britanniában megkezdődik a mikrocsipek beültetése dolgozók ezreibe!

Egyre többen aggódnak, ugyanis állítólag már folynak a tárgyalások, hogy egyes Nagy-Britanniába lévő vállalatok, már megtették az első lépéseket abba az irányba, hogy az alkalmazottakba hamarosan mikrocsipeket ültessenek, a „biztonsági szint” fejlesztése érdekében.

A Biohax nevű vállalat, ami egy svéd cég, ami emberi felhasználásra készít beültethető mikrocsipeket, elárulta, hogy már folynak a megbeszélések több Nagy-Britanniában levő vállalattal is, hogy miként lenne kivitelezhető a kis szerkezetek beépítése minden dolgozó testébe. A cégek neveit nem hozták nyilvánosságra, de annyit elárultak, hogy főleg pénzügyi és jogi szférában dolgozó vállalatokról van szó.

Az egyik cégről az is kiderült, hogy egy feltehetően multinacionális nagyvállalatról van szó, ugyanis annyit elárultak még, hogy alkalmazottak százezrei dolgoznak benne. 

Ez a vállalat a saját elmondása szerint egyszerűbbnek tartaná azt a megoldást, hogy minden dolgozóban legyen egy beépített mikrocsip, mint a biztonsági belépőkártyával való ellátása mindenkinek.

„Ezek a cégek olyan titkos, és fontos dokumentumok sokaságát őrzik, amik esetében fontos a minél nagyobb elővigyázatosság. Ezek a chipek pedig állíthatóak, és mindenkinek be lehetne rajtuk állítani a megfelelő jogosultságot, és hogy mihez lehet hozzáférésük és mihez nem.” – magyarázta a Biohax alapítója, Jowan Österlund.

Természetesen, ahogy azt sejteni lehet, nem mindenki ért egyet ezzel a „nagyszerű” ötlettel. A Confederation of British Industry egyik szóvivője ezt nyilatkozta a The Guardiannak: „Habár a technológia folyamatosan megváltoztatja és megújítja a munkavégzés körülményeit, ilyet hallani mégis igencsak zavaró és elgondolkodtató. A cégeknek sokkal inkább ennél jóval égetőbb problémák megoldásával kellene foglalkozniuk.”

ÚJ rokkantsági besorolások, kategóriák B1, B2, C1, C2, D, E – mutatjuk melyik mit jelent 2019-ben! >>>>

A komplex értékelés alapján meghatározott össz-szervezeti egészségkárosodás mértéke (százalék) és az ahhoz köthető minősítési kategória betűjele a korábbi kategóriákkal az alábbi relációban áll:

I. csoport – 2012 után az “„E”” kategóriába tartozó 70 százaléknál nagyobb, betegségi vagy baleseti eredetű egészségkárosodásnak felel meg
II. csoport – 2012 után a “„D”” kategóriába tartozó 70 százaléknál nagyobb betegségi vagy baleseti eredetű egészségkárosodásnak felel meg
baleseti eredetű III. csoport – 2012 után a „C1″” vagy “„C2″” kategóriába tartozó 50-69 százalék közötti, baleseti eredetű egészségkárosodásnak felel meg.

Íme egy hasznos dokumentum:

Image result for rokkantsági járadék 2019


komplex minősítés alapján a következő minősítési kategóriák kerültek meghatározásra:

B1 – foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (51-60% közötti egészségi állapot).

B2 – egészségi állapota alapján rehabilitálható, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (51-60% közötti egészségi állapot)

C1 – tartós foglalkozási rehabilitációt igénylő személy (31-50% közötti egészségi állapot).

C2 – egészségi állapota alapján tartós rehabilitációt igényel, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (31-50% közötti egészségi állapot)

D – csak folyamatos támogatással foglalkoztatható megváltozott munkaképességű munkavállaló (1-30% közötti egészségi állapot).

E – egészségkárosodása jelentős, önellátásra részben, vagy egyáltalán nem képes

A komplex minősítés során alkalmazandó orvosi-, szociális- és foglalkozási rehabilitációs szakértői minősítési szabályok szempontrendszere a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendeletben kerültek szabályozásra. A pontosan részletezett

A minősítési kategóriák függvényében rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra válhatnak jogosulttá mindazok, akiknek az egészségi állapota 60%-os, vagy annál kisebb mértékű és rendelkeznek a jogosultság megállapításához szükséges feltétekkel. Az ellátás típusát az egészségi állapot mellett az érintett személy rehabilitálhatósága is befolyásolja.

A megváltozott munkaképességű személyek rokkantsági ellátásra lehetnek jogosultak – az egyéb jogi feltételek egyidejű fennállása mellett -, ha a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményeik miatt foglalkozási rehabilitációjuk nem javasolt (B2, C2, D és E minősítési kategória).

Rehabilitációs ellátásra válhat jogosulttá az a személy, aki a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározottak szerint a foglalkozási rehabilitációja javasolt, ezen belül foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igényel (B1 és C1 minősítési kategória).