Lakásfelújítási támogatás 2022

Lakásfelújítási támogatás 2022

Lakásfelújítási támogatás 2022:

Lakásfelújítási támogatás 2022: Novák Katalin augusztusi  bejelentésének megfelelően több ponton is módosította a kormány az otthonfelújítási támogatásról szóló rendeletet. A Magyar Közlönyben megjelent, szeptember 29-én életbe lépő módosítások szerint bővült azoknak a felújítási munkálatoknak a köre, amelyek elszámolhatók a legfeljebb 3 millió forintos lakásfelújítási támogatás igénybevételéhez. A legtöbbeket érintő változás az, hogy a Magyar Államkincstár csak elektronikus benyújtás esetén lesz köteles 30 napon belül elbírálni a kérelmet, minden más esetben 60 nap lesz a határidő.

Változik a lakásfelújítási támogatás szabályozása

A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) rendelet több ponton módosul a friss Magyar Közlöny szerint. Számos apró részlet változik, a legfontosabb változásoknak első olvasatra az alábbiak tűnnek:

 • egyéves tb-jogviszonnyal továbbra is rendelkezni kell, az ebben elfogadható 30 napos megszakítás azonban nem számít bele az egyéves jogosultsági időszakba,
 • a tb-jogviszonyba az is beleszámít, ha valaki nyilatkozik arról, hogy külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, melyek Magyarországon is egyenértékűen elismert oklevélhez vezetnek,
 • ha az  egyik szülő halála esetén a  túlélő másik szülőnél a lakóhelyre vonatkozó feltételek nem állnak fenn, a  túlélő szülő a  támogatást egyedülállóként igénybe veheti akkor is, ha az  elhunyt szülő halála a  támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül következett be, és a lakóhelyre vonatkozó feltétel az  elhunyt szülő tekintetében a  halála napján vagy az  azt megelőző három hónapos időszakon belül bármely időpontban teljesült, és a halál napján az együttes igénylés feltétele fennállt, erről a túlélő szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot tehet,
 • osztatlan közös tulajdon esetén a feltételt teljesültnek kell tekinteni, ha az igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján a szülőknek, illetve gyermekeknek együttesen kizárólagos használati joga áll fenn a támogatással érintett lakásra vagy annak alapterülete legalább 50%-ára vonatkozóan,

Lakásfelújítási támogatás 2022 – akár ablak vagy burkolat cseréje is lehetséges

 • a „nyílászáró cseréje,” szövegrész helyébe a  „nyílászáró beépítése, cseréje,” szöveg, a „párkányok, küszöbök cseréje” szövegrész helyébe a „párkány, küszöb létesítése, cseréje” lép, így ezekre is igénybe vehető a támogatás,
 • a „burkolat cseréjét,” szövegrész helyébe a „burkolat készítését, cseréjét,” szöveg lép, a „térburkolat” szövegrész helyébe a „térburkolat, illetve külső lépcső” szöveg, így ezekre is igénybe vehető a támogatás,
 • a vállalkozó által kiállított számla esetében az áfáról szóló törvény melléklete szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése helyett az erről a kötelezettség-teljesítésről szóló nyilatkozattétel szükséges,
 • a támogatás igénybe vehető akadálymentesítési munkára is, amely olyan építési, szerelési, átalakítási tevékenység, amely a lakást mozgáskorlátozott vagy más fogyatékossággal élő személy számára – akár speciális eszközök, illetve műszaki megoldások alkalmazásával – önálló vagy segítséggel történő használatra alkalmassá és biztonságossá teszi,
 • megváltozott munkaképességű gyermeknek számít, így a 25. életévre vonatkozó korlátozás nem érvényes arra, aki gyermekek otthongondozási díjában részesül (ők eddig is szerepeltek a rendeletben), vagy aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy egyéb fogyatékossággal élő személynek minősül,
 • a kérelemhez mellékelni kell a 25. életévét betöltött gyermek esetén a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló rendelet szerinti iratokat, és más, a rendeletben meghatározott dokumentumokat,: További információk és fontos tudnivalók itt

Az igénylés Magyar Államkincstár általi elbírálásának határidejének módosítása érintheti a legtöbb igénylőt: a„30 napon belül” szövegrész helyébe a„60 napon belül” lép, kivéve az elektronikusan benyújtott kérelmeket, amelyeket továbbra is 30 napon belül kell elbírálni.

Feltételek, részletek 2022

A rendelet a kihirdetését követő 15. napon, vagyis 2021. szeptember 29-én lép hatályba.

felújítás1

Nem változott, hogy a támogatás a felújítási munkákat követően utólag, csak egy alkalommal vehető igénybe úgy, hogy

 • 2022. december 31-éig nyújtható be a kérelem,
 • az utolsó felújítási számla kiegyenlítését követő 60 napon belül adható be,
 • teljes elutasítás esetén az előírt határidőkön belül ismételten is benyújtható az igénylés.

Az igénybe vevő személyére, gyermekére és az ingatlanra vonatkozó feltételeknek elég az igénylés időpontjában megfelelni. A támogatás iránti kérelem a Magyar Állam Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon a kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen, postai úton vagy személyesen, kormányablaknál nyújtható be. Együttes igénylés esetén az igénylők bármelyikének ügyfélkapujával beküldhető az igénylés. Az igénylés során a vállalkozói szerződés és az anyag-, illetve munkadíjról szóló számlák, valamint a számlaösszesítő mellett számos dokumentumot és nyilatkozatot mellékelni kell, ezek listája itt olvasható, letölteni nyomtatványokat innen lehet.

felújítás2

Változnak a CSOK 2022 szabályai is

Ezek is megjelentek a Magyar Közlönyben, a fontosabb részleteket Novák Katalin családügyi miniszter tegnap ismertette. A veszélyhelyzetre reagálva és az elmúlt időszak tapasztalatait figyelembe véve, megnézzük hol tudnánk segíteni azon, hogy még többen hozzájussanak ezekhez a támogatásokhoz – vezette fel.

 • A CSOK esetében a veszélyhelyzet idején lejáró gyermekvállalási határidők egységesen kitolódnak 2022. június 30-ig.
 • Sajnos vannak olyan tragikus esetek, amikor egy családban meghal az egyik szülő. Ilyenkor az özvegy továbbra is jogosult marad az otthonteremtési támogatásra elhunyt házastársa tb-jogviszonya alapján.
 • A nagycsaládosok vásárlási támogatása esetén változás: önkormányzati tartozás és 5000 forint alatti NAV-tartozás esetén az érintettek nem esnek el a támogatás igénylésétől.
 • Mezőgazdasági őstermelői tevékenységet érintő könnyítés. Ez a tevékenység nem számít olyan vállalkozói tevékenységnek, amely kizárná a CSOK igénylésének lehetőségét. A mezőgazdasági őstermelők, ha családjukkal ugyanazon az ingatlanok laknak és gazdálkodnak, bizonyos esetekben jogosultak lesznek CSOK-ra. Kapcsolódó cikk >>
300 EZER Ft személyi hitel 5 perc alatt bárlistásoknak is, kattintson!

3 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?