40,000 Ft/hó IDŐSEKNEK, NYUGDÍJASOKNAK, akár munka és jövedelem mellett is! ITT A LETÖLTHETŐ KÉRELEM és a pontos ÖSSZEGEK – KINEK, mennyi jár :>>

40,000 Ft/hó IDŐSEKNEK, NYUGDÍJASOKNAK, akár munka és jövedelem mellett is!

ITT A LETÖLTHETŐ KÉRELEM és a pontos ÖSSZEGEK – KINEK, mennyi jár :>>

Vonatkozó jogszabályok:

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32/B-32/D §-a

– a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatás fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. tv. 16. § h) pontja

– a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 14.§-a §-a,

– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.

Az ellátás típusa: IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA

Pénzbeli, amely ellátás jövedelmi helyzettől függő.

Folyósítás:

A megállapított időskorúak járadékát utólag minden hónap 5-éig kell folyósítani. Ha az ellátás nem a teljes hónapra jár, összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata.