Nyugdíj utalás 2022

Nyugdíj utalás 2022 – Időpontok, dátumok!

Nyugdíj utalás 2022 – Időpontok, dátumok!

Nyugdíj utalás dátumok 2022:

 • 2022. januári nyugdíj kifizetés időpontja: 2022. január 11. (kedd)
 • 2022. februári nyugdíj  időpontja: 2022. február 11. (péntek)
 • 2022. márciusi nyugdíj  időpontja: 2022. március 11. (péntek)
 • 2022. áprilisi nyugdíj utalás időpontja: 2022. április 11. (hétfő)
 • 2022. májusi nyugdíj utalás időpontja: 2022. május 11. (szerda)
 • 2022. júniusi nyugdíj utalás időpontja: 2022. június 10. (péntek)
 • 2022. júliusi nyugdíj utalás időpontja: 2022. július 11. (hétfő)
 • 2022. augusztusi nyugdíj utalás időpontja: 2022. augusztus 11. (csütörtök)
 • 2022. szeptemberi  utalás időpontja: 2022. szeptember 12. (hétfő)
 • 2022. októberi nyugdíj  időpontja: 2022. október 11. (kedd)
 • 2022. novemberi nyugdíj  időpontja: 2022. november 11. (péntek)
 • 2022. decemberi nyugdíj utalás időpontja: 2022. december 1. (csütörtök)

Ezekben a fent leírt időpontokban utalják még a 13.-ik havi nyugdíjellátásokat és a kiegészítő nyugdíj prémiumot is ha lesz.

Nyugdíj utalás bankszámlára: mikor történik a nyugdíj utalás jóváírása?

Ha a nyugdíj utalás bankszámlára jön, akkor a nyugdíj utalás jóváírása egy napot vesz igénybe (ezen az AFR, vagyis azonnali fizetési rendszer nem változtat).

Csatlakozz hozzánk a Facebook-on is!

Nyugdíj utalás helyett postai kifizetés

Ha a „modern” nyugdíj utalás bankszámlára idegen számunkra és a nyugdíj utalása helyett postai úton szeretnénk hozzájutni az öregségi nyugellátás összegéhez, a postai nyugdíj kifizetési naptárban tudjuk ellenőrizni, hogy (nyugdíj összeghatártól és korhatártól függetlenül) mikor érkezik a nyugdíjunk lakóhelyünkre.

Tájékoztató a folyósítás megkezdéséről megállapító határozat alapján

A saját jogú és hozzátartozói nyugellátást, továbbá a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatáskörébe utalt nem társadalombiztosítási ellátást a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága (1139 Budapest, Váci út 73.) – a kormányrendeletben meghatározott esetekben a határozat vele való közlését követő tizenhárom napon belül, egyéb esetben a folyósításhoz szükséges adatokat tartalmazó elektronikus adatállomány beérkezését követő tizenhárom napon belül –

– pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján (postai kézbesítés) vagy a jogosult által megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára,

– a valamely EGT-állam területén élők részére történő folyósítás esetén a jogosult által megjelölt, valamely EGT-államban lévő pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára,

– Magyarországgal szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt kötött állam területén élő személy részére történő folyósítás esetén a jogosult által megjelölt, a szerződő államban, pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára, vagy

– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett – gyermek árvaellátását a gyám, eseti gondnok által megjelölt gyámhatósági fenntartásos betétre vagy fizetési számlára

történő utalással teljesíti.

A nyugdíj folyósításának megkezdésekor mit kell kézhez kapnia a nyugdíjasnak?

– A folyósított ellátás törzsszámáról szóló igazolást (nyugdíjas igazolást).

– Ellátottak utazási utalványát.

– A folyósítás megindításáig már esedékessé vált és az egy összegben kiutalt ellátásról, az esetleges levonásokról szóló elszámolást.

– A bejelentési kötelezettségről, illetve „fontosabb tudnivalókról” szóló tájékoztatót.

Tájékoztató a banki és postai kifizetések időpontjáról

Hogyan és mikor vehetik fel/kaphatják kézhez a nyugdíjasok az őket megillető ellátást?

 1. Ha a nyugdíjat postai úton kézbesítik, akkor a nyugdíjas az ún. postai kifizetési naptárban – amelyet a Magyar Posta Zrt. juttat el a tárgyévet megelőzően az érintettnek – meghatározott napon jut hozzá az ellátásához (kézbesíti a postás).
 2. Ha a nyugdíjas pénzintézetnél vezetett számlára kérte az ellátást, akkor:

A nyugellátás kifizetése havonta a tárgyhónapra történik, legkorábban attól a naptól kezdve, amelytől azt határozattal megállapították a jogosultság megszűnésének (megszüntetésének) napjáig, de legfeljebb a jogosult elhalálozásának a napját magában foglaló naptári hónap utolsó napjáig. A folyósító szerv törzsszám, mint azonosító szám alatt folyósítja az ellátásokat.

300 EZER Ft személyi hitel 5 perc alatt bárlistásoknak is, kattintson!