web analytics
Jelenléti ív 2022

Jelenléti ív 2022: Jelenléti ív minta letöltése ingyen 2022-re

napifriss.hu
napifriss.hu
300 EZER Ft személyi hitel 5 perc alatt bárlistásoknak is, kattintson!

Jelenléti ív 2022 

Jelenléti ív minta letöltése ingyen 2022-re

munkaido_2_melleklet_161110

A korábbi évekhez itt lehet letölteni a jelenléti ívet! >>>

Alapesetben írásban kell megkötni ezt a munkaviszonyt is, de nem minden esetben. Ha ugyanis az öt naptári napot nem haladja meg, akkor nem kötelező, valamint ha a mezőgazdasági idénymunka teljes időtartama a 30 napot nem haladja meg. Ellenben, ha a dolgozó, vagyis az alkalmi munkavállaló kéri, akkor írásos szerződést kell kötni. A jelenléti ív itt viszont minden esetben kötelező, úgy mint minden más munkaviszonynál.

Az alkalmi munka ennél összetettebb, pont azért, hogy ne lehessen ezt a foglaloztatási formát felhasználni arra, hogy egy munkáltató íly módon tartson valakit munkavállalás céljából.

A Jelenléti ív minta letöltése:

Egy naptári évben összesen maximum 90 naptári nap lehet, továbbá egy naptári hónapban összesen 15 naptári nap, és legfeljebb 5 egymást követő naptári napon lehet foglalkoztatni, vagyis nem lehet egybefüggő 7 nap. A jogszabály naptári évet, napot és hónapot említ, vagyis az év közben megkezdett munkaviszonynál is alkalmazandó a szabály, a töredék évre, hónapra is érvényesek a szabályok.

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén is, – mint ahogyan minden munkajogviszonynál -a NAV-hoz ezt is be kell jelenteni, vagyis a dolgozó névét, adóazonosítóját, TAJ számát többek között.

A bejelentés természetesen teljesíthető elektronikus úton is, a NAV honlapjáról letölthető nyomtatvánnyal, amin a munkaviszonyban bekövetkező változásokat is bejelenthetünk.

A bevallást pedig havonta kell teljesíteni a tárgyhó 12. napjáig.

Az egyszerűsített foglalkoztatás utáni adófizetés sajátosan alakul. A munka jellegétől függően kell megfizetni a közterhet, mégpedig a mezőgazdasági idénymunka esetén500 forintot, turisztikai idénymunkáért szintén 500 forintot, alkalmi munka esetében 1000 forintot, míg a filmipari statiszta alkalmi munka esetén pedig 3000 forint.

az alábbi rendelkezés került az egyszerűsített foglalkozást szabályzó jogszabályba:

Megfizetésével nem terheli a munkáltatót szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja tv.-ben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettség, míg a munkavállalót nem terheli társadalombiztosítási járulékfizetési, (korábban nyugdíjjárulék (tagdíj), egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékfizetési,) és személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség.

2010-től megszűnt az alkalmi munkavállalói kiskönyv és a közteherjegy, amit a postán szerezhettünk be és szépen be kellett minden nap nyálazni a kiskönyvbe. Helyette a NAV-os bejelentés maradt és a NAV közteher-befizetések alszámlára (10032000-06057763) történő befizetés. A jelenléti ív nyomtatvány kitöltése viszont kötelező.

Az egyszerűsített foglalkoztatás során kapott munkabért csak akkor kell bevallani az adóbevallásban, ha másmilyen jövedelem is volt abban az adóévben, de ezt is csak akkor, ha a törvényi összeghatárt meghaladja. (a foglalkoztatás naptári napjainak száma megszorozva az adóév első napján hatályos minimál napibér.) Ha ennél az összegnél magasabb a jövedelem, akkor az efölötti összeget kell szerepeltetni a bevallásban.

 

300 EZER Ft személyi hitel 5 perc alatt bárlistásoknak is, kattintson!
napifriss.hu
Jelenléti ív minta 2022