Sok szülő nem szeretné, hogy a gyerek balkezes legyen, pedig a balkezességnek van előnye!

Sok szülő nem szeretné, hogy a gyerek balkezes legyen, pedig a balkezességnek van előnye!

Nem is olyan régen, a balkezes gyerekeket, amikor az iskolába kerültek, kényszerítették arra, hogy a jobb kezükkel tanuljanak meg írni. “Rá kellett ülnöm a bal kezemre, nehogy használjam” – emlékeznek vissza az idősebbek. Pedig az, hogy valakinek a bal keze az ügyesebb, nem probléma, igaz, ma is okoz némi nehézséget, ha a gyerek iskolába kerül.

A balkezeseket évezredes előítélet nyomorította. Valahogy ennek az oldalnak, még ha a szívünk oldala is, sok negatívum jutott. A legtöbb kultúrában a jobb kéz a tiszta kéz – azzal eszünk, dolgozunk, a bal pedig a tisztátlan (azt használják például vécézésnél). A magyar nyelv is őrzi ezt a szemléletet: “balszerencse”, “balsors”, “balkézről jött pénz”, “bal lábbal kelt fel”, “kétbalkezes”, “balogsuta” –  ezek is azt mutatják, hogy ami a bal oldalhoz kapcsolódik, az rossz, hordozza magában a negatívumot. Így aztán sokáig azokat, akik a bal kezükkel tudtak dolgozni, jobb esetben csudabogárnak tartották, rosszabb esetben megpróbálták átnevelni. Így volt ez a tanköteleseknél is, amikor írni tanultak. Ma már azonban tudjuk, hogy ez akár súlyos pszichés problémákat is okozhat – felelős lehet a dadogásért, de akár a diszgráfiáért, diszlexiáért; érzelmi szorongást, a térbeli helyzet (jobb-bal) felismerésében zavart eredményezhet.

A jelenség minden hetedik embert érint a világon, nekik a bal kezük az erősebb, ügyesebb. A balkezesség okát még mindig kutatják, mert azt ma már tudjuk, hogy nem megszokás kérdése, hanem inkább genetikai okai vannak.

Honnan tudom, hogy a gyermekem balkezes?

Léteznek tesztek, amelyek a kézhasználatnál, feladatok megoldásánál azt vizsgálják, és segítenek eldönteni, hogy a kisgyermeknek melyik keze az erősebb. Ezt akár otthon mi magunk is megnézhetjük. Nézzük meg játék, különböző tevékenységek közben a következőket:

  1.       Melyik kezével nyúl a tárgyak után?
  2.       Melyik kezében tartja a kanalat? (fésűt, fogkefét, írószerszámot)
  3.       Ha megkérjük, hogy rakjon át golyókat, legót az egyik dobozból a másikba, melyik kezét használja?
  4.       Melyik kezével dobja a labdát?
  5.       Melyik kezébe fogja az ollót?
  6.       Melyik kezével nyitja ki a dobozt?

Ha a fenti tevékenységek zömében a bal kezét használja a kisgyerek, akkor nagy valószínűséggel balkezes lesz.

Balkezesek az iskolapadban

“Nálunk a családban mindenki jobbkezes, csak a kisfiam lett balkezes – meséli Nagy Ildikó. – Már kétéves korában észrevettük, hogy azzal kapaszkodik, azzal nyúl a telefonunk után. Sokat olvastam a balkezességről, hogy tudjak neki segíteni. Amikor rohanunk az oviba reggel, de ő már önállóan akar öltözködni, a cipő a legnagyobb probléma. A legtöbbször kacsaláb kerülnek rá a lábbelik, és még csak nem is érzi, nem zavarja. Egy barátnőm mesélte, hogy külföldön apró színes címkét varrnak bele, a szív oldala, a bal a piros, a jobb oldal a zöld. Ezek a színkódok segítik a gyerekeket az irányokban. Én csak rajzolok, de látom Ádámon, mekkora könnyebbség neki, hogy ha megkereste a szívecskét, akkor a bal lábára húzza fel a szandiját.”

A rajzolás tevékenysége már óvodás kortól mindennapos a gyerekeknél, a domináns kéz általában már óvodás korban egyértelműen eldől. Amikor a gyerek iskolába kerül, a tanító mégis felméri, hogy a gyerekek melyik kezüket használják igazán. Helyes-e a ceruzafogásuk. A balkezességnek már rögtön, az ültetésnél nagy jelentősége van, hiszen a pad nem túl nagy, a balkezes gyereknek a keze ütközik, ha jobb kezes mellett ül, és épp a jobb oldalon. Lehetőleg a balkezes kisgyereket a pad bal szélére vagy egy másik balkezes mellé ültessük. Így nem jelent akadályt a másik gyerek keze, kényelmesen tudnak dolgozni. A legideálisabb, ha a balkezes a fényt jobb oldalról kapja, így a kezével nem árnyékolja majd az írását.

A jobbkezes húzza, a balkezes tolja

Hogyan tud a tanító segíteni egy balkezesnek az iskolában? Aki már megfigyelt jobb- és balkezes embert írni, láthatja, hogy a jobbkezesek húzzák a ceruzát, a balkezesek viszont tolják. Ha íróeszköznek háromszögletű ceruzákat választunk (grafitnak és színesnek is), azzal már könnyítjük a ceruzafogást és magát az írástanulást is (ez a jobbkezesekre is érvényes). A háromszögletű ceruzákat stabilabban lehet fogni, a görcsösség megszűnik, se a kézfej, se az ujjak nem fáradnak el olyan gyorsan, nem alakul ki bütyök az ujjakon. Az eszközhasználatnál ma már szerencsére egyre többször gondolnak a balkezesekre: válasszunk balkezes ollót, létezik balkezes ceruzahegyező is. Amikor a ceruza után már tollal írnak a gyerekek, keressünk balkezes tollat – már ilyen is kapható.

“A balkezesek csúnyábban írnak, maszatolnak – állapítja meg Varga Erzsike tanítónő. – Nem tehetnek róla, ez egyszerűen egy technikai probléma. Az a pedagógus, aki ezért rosszallóan néz, fekete pontot ad, megszégyeníti a gyereket, egyszerűen nem értette meg, hogy miért van így. Egyszer az életben mindenkinek ki kellene próbálnia, milyen balkezesként élni egy jobbkezes világban. Az eszközeink nagy része jobbkezeseknek való ergonómiára épül, a balkezesnek használhatatlan.”

Mivel az írás és olvasás haladó irányát nem lehet megváltoztatni (balról jobbra haladunk), de a balkezesek többségének éppen ellenkezőleg, a jobbról balra való irány lenne természetes, ehhez, sajnos, alkalmazkodniuk kell. A tankönyvek 100 százalékban az írástanítás során használt mintákat (betűelemek, betűk, számok) a bal oldalra rajzolják. Amint egy balkezes leteszi a kezét a tankönyvre, füzetre – le is takarja, nem látja. Ilyenkor egy tanító segíthet abban, hogy az osztályába járó balkezeseknek a mintát jobb oldalra is kiírja, így a kisgyerek az írástanulás folyamata során (betűknél, számoknál, szókapcsolásoknál) láthatja azt. Egyszerű trükk, de nagyon sokat segít. A tanító megpróbálhatja bal kézzel is felírni a mintát, hiszen a mintaadás nagyon fontos.

Vita van a balkezes vonalzó körül. Hogy miért? Ez az eszköz jobbról balra számozott, hogy megkönnyítse a megfelelő méretű vonal húzását anélkül, hogy a számokat eltakarnák a bal kézzel, illetve hogy ne visszafelé, netán fejjel lefelé használják a számskálát. Vannak azonban, akik azt mondják, örülnek, hogy végre a gyerek természetesnek veszi a balról jobbra irányt, ne zavarjuk össze a másikkal.

Balra, jobbra, előre, hátra

Az első osztályban az irányok pontos ismerete nagyon fontos, és ez a legtöbb 6-7 évesnek még problémát okoz. Számtalan mondóka, mozgással kísért gyakorlat, apró trükk segíthet abban, hogy ezek jobban menjenek. Folyamatosan ismételni kell, gyakorolni, feladatokba vonni ezt az ismeretet. Van olyan pedagógus, aki a pad bal oldalára szívet ragaszt a gyerekeknek, mások minden óra elején legalább 2-4 percet arra szánnak, hogy ezt játékosan bevéssék. Sokszor előfordul, hogy a jól ismert piros-kék papírkorongok kirakásánál a balkezesek rontanak. Nem a harmadik piros, hanem a második. Ilyenkor sok esetben viszont nem számolási problémára kell gyanakodni, hanem meg kell nézni, hogy a balkezes jó irányból számolt-e. Balról jobbra vagy pedig jobbról balra.